“Albanian Albanian Journal of Mathematics
Home About Editorial Board Archives Submissions Publishing Policy Profiles Statistics Special Issues Libra
Albanian J. Math.


About Editorial Board Submissions Author packages Consent to publish Publishing Policy Profiles Statistics Special Issues Libra

Archives

Mbi revistën

Albanian J. Math.

Revista Shqiptare e Matematikës (ISSN: 1930-1235) u themelua nga T. Shaska në 2007 me idenë për të ndihmuar matematikanët e rinj shqiptarë në Shqipëri dhe mbarë botës.

Revista nuk sponsorizohet dhe nuk është e mbështetur nga asnjë institucion qeveritar në Shqipëri apo ndonjë universitet qoftë ky privat apo zyrtar. Gjatë gjithë ekzistencës së saj revista gjithmonë ka qenë falas dhe asnjëherë nuk ka pasur pagesa qoftë për autorët, qoftë për lexuesit. Revista mbahet me donacione të vogla private dhe me punën vullnetare të stafit të saj.

Revista ka sponsorizuar dhe organizuar disa konferenca shkencore në trevat shqiptare. Roli kryesor i revistës është mbështetja e matematikanëve të rinj shqiptarë në mbarë botën. Revista publikon artikuj shkencorë origjinalë të cilësisë së lartë. Në raste të veçanta ne konsiderojmë edhe publikimin e artikujve të një rëndësie të veçantë në Shqip.

Revista Shqiptare e Matematikës ka një zyrë në Vlorë dhe një zyrë në Oakland University, Michigan (USA).

About

Albanian J. Math.

Albanian Journal of Mathematics (ISSN: 1930-1235) was founded by T. Shaska in 2007 with the idea to support Albanian mathematicians in Albania and abroad.

The journal is not associated with any government institutions in Albania or any public or private universities in Albania or abroad. Throughout its existence the journal has not charged any fees to the authors and has always been an open access journal. The journal supports itself with private donations and voluntary work from its staff.

The journal has the main office in Vlora (Albania) and a point of contact at Oakland University in Rochester, MI (USA). For any questions or further information contact:

T. Shaska
Department of Mathematics and Statistics
Oakland University
146 Library Drive, Rochester, MI. 48309
E-mail: shaska[at]oakland.edu

Editors

 • Fioralba Cakoni
  Rutgers University


 • Mirela Ciperiani
  UT-Austin


 • Jose Manuel Gamboa
  Universidad Complutense-Madrid


 • Jaime Gutierrez
  Universidad de Cantabria


 • Jeffrey Hakim
  American University


 • Enkelejd Hashorva
  University of Lausanne


 • Ruben Hidalgo
  Universidad de la Frontera


 • Tylor Jarvis
  Brigham Young University


 • Jey Jorgenson
  The City College of New York


 • Gabriele Nebe
  RWTH Aachen University


 • Emma Previato
  Boston University


 • Tony Shaska
  Oakland University


 • Sergey Shpectorov
  University of Birmingham


 • Lejla Smajlovic
  University of Sarajevo


 • Pham Huu Tiep
  Rutgers University
 • “Albanian